Bakı 28°C
USD - 1.7000
EUR - 2.0141
RUB - 0.0226

Müsəlmanın qalası (dua və zikrlər) - FOTO

Müsəlmanın qalası (dua və zikrlər) - FOTO

Müsəlmanın qalası (dua və zikrlər) kitabçası -
Kitabçada Allahın nazil etdiyi, peyğəmbərlərin dilədiyi , həmçinin Məhəmməd peyğəmbərin etdiyi dua və zikrlər verilmişdir. Quran və Peyğəmbərimizin şəriətində müsəlmanların sığınacağı DUA VƏ ZIKRLƏR Bu mənim «Zikr, dua və Qurandan və Sünnədən istifadə etməklə ovsunla müalicə» adlı kitabımın müxtəsəridir. Həmin kitabın «Zikrlər» hissəsi ilə kifayətlənməyib qalanını ixtisar etdim ki, səfər zamanı özü ilə gəzdirmək asan olsun. (Müəllif: Səid ibn Əli ibn Vəhf əl-Qahtani)

Uca Allah buyurur: "Məni yad edin ki, Mən də sizi yad edim! Mənə şükür edin, Mənə küfr et­məyin". (Bəqərə surəsi, ayə: 152).
"Ey iman gətirənlər! Allahı çox-çox zikr edin". (Əhzab surəsi, ayə: 41).
"…Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün Allah bağışlanma və bö­yük mükafat ha­zırlamışdır". (Əhzab surəsi, ayə: 35).
"Səhər-axşam ürəyində yalvararaq və qorxa­raq, səsi qaldırmadan Rəbbini yad et və qafil­lərdən olma!" (Əraf surəsi, ayə: 205).
Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) demişdir: "Rəbbini yad edənlə Rəbbini yad et­məyənin misalı diri ilə ölünün misalına bənzəyir". (İbn Həcər əl-Əsqalani, "Fəthul-Bari" kitabı, 11/208).
Müsəlmanın qalası (dua və zikrlər) - FOTO
Müsəlmanın qalası (dua və zikrlər) - FOTO
Müsəlmanın qalası (dua və zikrlər) - FOTO
Müsəlmanın qalası (dua və zikrlər) - FOTO

BÖLMƏNİN DİGƏR XƏBƏRLƏRİ